page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenner, Kamil
dcdateaccessioned2016-08-24T12:39:47Z
dcdateavailable2016-08-24T12:39:47Z
dcdateissued1925
dcidentifier000318473
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10780
dcformatextent58 s.
dclanguagecze
dcpublisherSpolek československých právníků "Všehrd"
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczecírkve
dcsubjectczestát
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengchurches
dcsubjectengState, The
dcsubjectengchurch and state
dctitleczeVývoj poměru státu k církvi
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN