page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSmejkal, Miroslav
dcdateaccessioned2016-08-24T12:48:34Z
dcdateavailable2016-08-24T12:48:34Z
dcdateissued[1946]
dcidentifier000302489
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10789
dcformatextent54 listů
dclanguagecze
dcpublisher[s.n.]
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczecírkevní majetek
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczekonfesní právo
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczePřednášky o právu církevním. Část I.
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatial[S. l.]
dcrightsopenaccess54 listů
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN