SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPejška, Josef
dcdateaccessioned2016-08-25T16:32:27Z
dcdateavailable2016-08-25T16:32:27Z
dcdateissued1934
dcidentifier000873903
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10821
dcformatextent252 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Theolog. ústavu CSSR
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczeduchovní
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengclergymen
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeCírkevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek druhý, Hierarchický řád církevní
dctitlealternativeczeHierarchický řád církevní
dctypecirkevni-pravo
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialObořiště
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN