SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPejška, Josef
dcdateaccessioned2016-08-25T16:34:55Z
dcdateavailable2016-08-25T16:34:55Z
dcdateissued1932
dcidentifier000273648
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10825
dcformatextentxv, 255 s.
dclanguagecze
dclanguagelat
dcpublisherJ. Pejška
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczekonfesní právo
dcsubjectczeprameny práva
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeCírkevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. [Svazek první, Ústavní právo církevní]
dctitlealternativeczeÚstavní právo církevní
dctypecirkevni-pravo
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialSemily
dcrightsopenaccessxv, 255 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN