SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPejška, Josef
dcdateaccessioned2016-08-25T16:37:06Z
dcdateavailable2016-08-25T16:37:06Z
dcdateissued1934
dcidentifier000273649
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10829
dcformatextentxvi, 307 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Theolog. ústavu CSSR
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeCírkevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek třetí, Manželské právo kanonické
dctitlealternativeczeManželské právo kanonické
dctypecirkevni-pravo
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialObořiště
dcrightsopenaccessxvi, 307 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN