page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorWahrmund, Ludwig
dcdateaccessioned2020-09-19T15:38:15Z
dcdateavailable2020-09-19T15:38:15Z
dcdateissued1913
dcidentifier000481899
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10863
dcformatextentxv, 65, vi, 9 s.
dclanguageger
dclanguagelat
dcpublisherVerlag der Wagner'schen universitäts-buchhandlung
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczestředověk
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengmiddle ages
dctitlegerQuellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. II. Band, I. Heft, Der ordo judiciarius "scientiam", Anhang : Der ordo judiciarius des Dinus Mugellanus
dctitlealternativelatDer ordo judiciarius "scientiam"
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialInnsbruck
dcdescriptionnoteczeRozložená tit. stránka.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN