Abstract(s)

Kniha obsahuje tyto kapitoly: I. Napoleonská diktatura v oblasti státu a církve; II. Církev a mezinárodní události a hnutí moderního státního, duchovního a kulturního života; III. Církev v jednotlivých zemích; IV. Církev a církve - novodobé sektářství.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKirsch, Johann Peter
dccontributorauthorVeit, Ludwig Andreas
dcdateaccessioned2016-09-05T12:51:45Z
dcdateavailable2016-09-05T12:51:45Z
dcdateissued1933
dcidentifier000990982
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10923
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje tyto kapitoly: I. Napoleonská diktatura v oblasti státu a církve; II. Církev a mezinárodní události a hnutí moderního státního, duchovního a kulturního života; III. Církev v jednotlivých zemích; IV. Církev a církve - novodobé sektářství.
dcformatextentxxx, 515 s.
dclanguageger
dcpublisherHerder & Co. G.M.B.H. Verlagsbuchhandlung
dcsubjectczeNapoleon I., francouzský císař, 1769-1821
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczecírkev
dcsubjectczekulturní dějiny
dcsubjectczeindividualismus
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengchurch
dcsubjectengcultural history
dcsubjectengindividualism
dctitlegerKirchengeschichte. Vierter Band, Die Kirche im Zeitalter des individualismus 1648 bis zur gegenwart. 2. Hälfte, Im zeichen des Herrschenden individualismus 1800 bis zur gegenwart
dctitlealternativegerKirche im Zeitalter des individualismus 1648 bis zur gegenwart
dctitlealternativegerIm zeichen des Herrschenden individualismus 1800 bis zur gegenwart
dctitlealternativeczeCírkevní dějiny. Čtvrtý svazek, Církev v období individualismu od roku 1648 do současnosti. 2. část, Ve znamení panujícího individualismu od roku 1800 do současnosti
dctitlealternativeczeCírkev v období individualismu od roku 1648 do současnosti
dctitlealternativeczeVe znamení panujícího individualismu od roku 1800 do současnosti
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialFreiburg im Breisgau
dcrightsopenaccessxxx, 515 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN