Abstract(s)

Publikace obsahuje cca 800 nejdůležitějších právních pramenů z historie katolické církve od počátků až do 20. století.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMirbt, Carl
dcdateaccessioned2016-11-07T15:36:11Z
dcdateavailable2016-11-07T15:36:11Z
dcdateissued1924
dcidentifier000483301
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11163
dcdescriptionabstractczePublikace obsahuje cca 800 nejdůležitějších právních pramenů z historie katolické církve od počátků až do 20. století.
dcformatextentxxxii, 650 s.
dclanguageger
dclanguagelat
dclanguagegrc
dcpublisherVerlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)
dcsubjectczekatolicismus
dcsubjectczepapežství
dcsubjectczeprameny práva
dcsubjectczekatolické církve
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectengCatholicism
dcsubjectengpapacy
dcsubjectengsources of law
dcsubjectengCatholic churches
dcsubjectengchurch history
dctitlegerQuellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus
dctitlealternativeczePrameny k dějinám papežství a římského katolicismu
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialTübingen
dcdescriptionedition4. verb. u. wesentlich verm. Aufl.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN