Search

Current filters in use: papežové Saegmüller, Johann Baptist ecclesiastical law

Now showing items 1-1 of 1


Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. Erster Band. Vierter Teil, Die Kleriker im einzelnen. I., Der Papst und die Teilhaber an der päpstlichen Gewalt
Saegmüller, Johann Baptist
Ve čtvrtém dílu Učebnice katolického církevního práva autor pojednává o jednotlivých klericích, papeži a dalších osobách podílejících se na papežské moci.
Last updated: 2016-11-07