page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMacháček, Pavel
dcdateaccessioned2016-11-07T15:48:27Z
dcdateavailable2016-11-07T15:48:27Z
dcdateissued1930
dcidentifier000484620
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11179
dcformatextent208 s.
dclanguageslo
dcpublisherVydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczestředověk
dcsubjectczenovověk
dcsubjectczepapežství
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengmiddle ages
dcsubjectengmodern history
dctitlesloHlavnopatronátne právo v dejinách uhorských : (historicko-právna úvaha)
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccess208 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN