page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMenčík, Ferdinand
dcdateaccessioned2016-11-09T07:59:37Z
dcdateavailable2016-11-09T07:59:37Z
dcdateissued1894
dcidentifier000481443
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11187
dcformatextent56 s.
dclanguagecze
dclanguageger
dclanguagefre
dclanguagelat
dcpublisherNákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczepapežové
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectengpopes
dcsubjectengchurch history
dctitleczeVolba papeže Innocence X.
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess56 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN