page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenner, Kamil
dcdateaccessioned2016-11-09T10:00:27Z
dcdateavailable2016-11-09T10:00:27Z
dcdateissued1892
dcidentifier000483174
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11211
dcformatextent69 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem knihkupectví Fr. Řivnáče
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczezákonodárství
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectenglegislation
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitleczeO rakouských zákonech amortisačních
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess69 s.
dcformatsourceSCAN