Abstract(s)

Organizace církve a její zakladatel Ježíš Kristus, moc církve v dané době, římská církev a jiné náboženské společnosti.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLeute, Josef
dcdateaccessioned2017-03-02T14:21:37Z
dcdateavailable2017-03-02T14:21:37Z
dcdateissued1911
dcidentifier000485105
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11391
dcdescriptionabstractczeOrganizace církve a její zakladatel Ježíš Kristus, moc církve v dané době, římská církev a jiné náboženské společnosti.
dcformatextentviii, 492 s.
dclanguageger
dcpublisherHugo Bermühler Verlag
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczekatolické církve
dcsubjectczeultramontanismus
dcsubjectczecentralismus
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengCatholic churches
dcsubjectengcentralism
dctitlegerDer Ultramontanismus in Theorie und Praxis
dctitlealternativeczeUltramontanismus v teorii a praxi
dctermsspatialBerlin
dcrightsopenaccessviii, 492 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN