SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOtt, Emil
dcdateaccessioned2017-03-06T12:13:54Z
dcdateavailable2017-03-06T12:13:54Z
dcdateissued1920
dcidentifier000298740
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11457
dcformatextent80 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengcanon law
dctitleczePrameny církevního práva
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcdescriptionnoteczeTištěno jako rukopis.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN