SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenner, Kamil
dcdateaccessioned2017-03-07T15:42:46Z
dcdateavailable2017-03-07T15:42:46Z
dcdateissued1918
dcidentifier000320626
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11557
dcformatextent175 s.
dclanguagecze
dcpublisherK. Henner
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczecírkev
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectengcanon law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengchurch
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengtheory of the state
dctitleczeZáklady práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit první
dctitlealternativeczePrávo platné
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess175 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN