SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenner, Kamil
dcdateaccessioned2017-03-07T15:46:36Z
dcdateavailable2017-03-07T15:46:36Z
dcdateissued1919
dcidentifier000320628
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11561
dcformatextents. 178-266
dclanguagecze
dcpublisherK. Henner
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczeřeholní právo
dcsubjectengcanon law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengmonastic law
dctitleczeZáklady práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit druhý
dctitlealternativeczePrávo platné
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccesss. 178-266
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN