SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenner, Kamil
dcdateaccessioned2017-03-07T15:49:51Z
dcdateavailable2017-03-07T15:49:51Z
dcdateissued1920
dcidentifier000320632
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11565
dcformatextents. 268-342
dclanguagecze
dcpublisherK. Henner
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectengcanon law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcorporation law
dctitleczeZáklady práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit třetí
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccesss. 268-342
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN