page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenner, Kamil
dcdateaccessioned2017-03-07T15:53:31Z
dcdateavailable2017-03-07T15:53:31Z
dcdateissued1922
dcidentifier000320627
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11569
dcformatextents. 344-463
dclanguagecze
dcpublisherK. Henner
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczecírkevní soudy
dcsubjectczesoudní řízení
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectengcanon law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectengcrimes
dcsubjectengchurch and state
dctitleczeZáklady práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit čtvrtý
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccesss. 344-463
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN