Abstract(s)

Kniha pojednává o vztahu státu a církve v Rakousku od doby vídeňského kongresu až do uzavření konkordátu v roce 1855.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHussarek von Heinlein, Max
dcdateaccessioned2017-03-07T17:19:31Z
dcdateavailable2017-03-07T17:19:31Z
dcdateissued1922
dcidentifier000486223
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11621
dcdescriptionabstractczeKniha pojednává o vztahu státu a církve v Rakousku od doby vídeňského kongresu až do uzavření konkordátu v roce 1855.
dcformatextentxi, 365 s.
dclanguageger
dclanguagelat
dcpublisherIn Kommission bei Alfred Hölder
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczekonkordáty
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengconcordats
dcsubjectengAustria
dctitlegerDie Verhandlung des Konkordats vom 18. August 1855 : Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Staatskirchenrechts
dctitlealternativeczeVyjednávání o konkordátu z 18. srpna 1855 : příspěvek k rakouskému státnímu právu církevnímu
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialWien
dcdescriptionnotegerSeparát z: Archiv für österreichische Geschichte, 109. Band, 2. Hälfte.
dcrightsopenaccessxi, 365 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN