Abstract(s)

Kniha obsahuje kapitoly: Historický vývoj církevní organizace a vztahu státu a církve; Prameny církevního práva ; Organizace ; Zákonodárství a správa ; Práva a povinnosti členů církví ; Církevní majetek.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFrantz, Adolph
dcdateaccessioned2017-03-07T17:25:51Z
dcdateavailable2017-03-07T17:25:51Z
dcdateissued1899
dcidentifier000486976
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11625
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje kapitoly: Historický vývoj církevní organizace a vztahu státu a církve; Prameny církevního práva ; Organizace ; Zákonodárství a správa ; Práva a povinnosti členů církví ; Církevní majetek.
dcformatextentxii, 346 s.
dclanguageger
dcpublisherVandenhoeck und Ruprecht
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczeevangelické církve
dcsubjectczekatolické církve
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengEvangelical churches
dcsubjectengCatholic churches
dctitlegerLehrbuch des Kirchenrechts
dctitlealternativeczeUčebnice církevního práva
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialGöttingen
dcdescriptionedition3. verm. und verb. Aufl.
dcrightsopenaccessxii, 346 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR