page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRapant, Daniel
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:37Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:37Z
dcdateissued1931
dcidentifier000285011
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1164
dcformatextentviii, 720 s.
dclanguageslo
dcpublisherNákladom Kuratória čs. zemedelského muzea v Bratislave
dcsubjectczemaďarizace
dcsubjectczeprávní dějiny -- 18. století
dcsubjectczelatina
dcsubjectczemaďarština
dcsubjectczenárodnosti
dcsubjectczenárodnostní politika
dcsubjectczeSlovensko -- národnostní poměry -- 18. století
dcsubjectczeUhersko
dcsubjectczeMaďarsko
dctitlesloK počiatkom maďarizácie. Diel druhý, Prvé zákony maďarizačné 1790-92
dctitlealternativesloPrvé zákony maďarizačné 1790-92
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Bratislave
dcrightsopenaccessviii, 720 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN