Abstract(s)

Učebnice katolického církevního práva se zvláštním zohledněním jeho partikulární úpravy v Rakousku. Kniha obsahuje kapitoly: Prameny církevního práva, vnější církevní právo, církevní organizace, církevní správa.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGroß, Karl
dcdateaccessioned2017-03-16T09:22:37Z
dcdateavailable2017-03-16T09:22:37Z
dcdateissued1911
dcidentifier000485785
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11737
dcdescriptionabstractczeUčebnice katolického církevního práva se zvláštním zohledněním jeho partikulární úpravy v Rakousku. Kniha obsahuje kapitoly: Prameny církevního práva, vnější církevní právo, církevní organizace, církevní správa.
dcformatextentxiv, 443 s.
dclanguageger
dcpublisherManzsche Verlag-und Universitätsbuchhandlung
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczekatolické církve
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengCatholic churches
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectengAustria
dctitlegerLehrbuch des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Berücksichtigung der partikulären Gestaltung desselben in Österreich
dctitlealternativeczeUčebnice katolického církevního práva se zvláštním zohledněním jeho partikulární úpravy v Rakousku.
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialWien
dcdescriptionedition6. Aufl.
dcrightsopenaccessxiv, 443 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR