Abstract(s)

Učebnice katolického církevního práva se zvláštním zohledněním jeho partikulární úpravy v Rakousku. Kniha obsahuje kapitoly: Prameny církevního práva, vnější církevní právo, církevní organizace, církevní správa.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGroß, Karl
dcdateaccessioned2017-03-16T09:27:42Z
dcdateavailable2017-03-16T09:27:42Z
dcdateissued1896
dcidentifier000485217
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11741
dcdescriptionabstractczeUčebnice katolického církevního práva se zvláštním zohledněním jeho partikulární úpravy v Rakousku. Kniha obsahuje kapitoly: Prameny církevního práva, vnější církevní právo, církevní organizace, církevní správa.
dcformatextentxiv, 434 s.
dclanguageger
dcpublisherManzsche Verlag-und Universitätsbuchhandlung
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczekatolické církve
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengCatholic churches
dcsubjectengAustria
dctitlegerLehrbuch des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Berücksichtigung der partikulären Gestaltung desselben in Österreich
dctitlealternativeczeUčebnice katolického církevního práva se zvláštním zohledněním jeho partikulární úpravy v Rakousku.
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialWien
dcdescriptionedition2. verb. und verm. Aufl.
dcrightsopenaccessxiv, 434 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR