SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMartinů, Jan
dcdateaccessioned2017-03-16T10:20:07Z
dcdateavailable2017-03-16T10:20:07Z
dcdateissued1928
dcidentifier000288867
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11773
dcformatextent153 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Martinů
dcsubjectczeCodex Iuris Canonici
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczekatolická víra
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengCatholic faith
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengcivil law
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeManželské právo církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské republiky československé. [Část prvá], [Úvod do manželského práva církve katolické. Codicis iuris canonici cc 1012-1018]
dctitlealternativeczeÚvod do manželského práva církve katolické. Codicis iuris canonici cc 1012-1018
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Olomouci
dcrightsopenaccess153 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN