Abstract(s)

Obsah: 1. Úvod do církevního procesu; 2. Církevní trestní proces; 3. Mimořádná řízení.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeiner, Franz Xaver
dcdateaccessioned2017-03-17T12:26:23Z
dcdateavailable2017-03-17T12:26:23Z
dcdateissued1912
dcidentifier000487849
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11845
dcdescriptionabstractczeObsah: 1. Úvod do církevního procesu; 2. Církevní trestní proces; 3. Mimořádná řízení.
dcformatextent232 s.
dclanguageger
dclanguagelat
dcpublisherVerlag und Druck von J. P. Bachern
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczetrestní právo procesní
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengprocedural criminal law
dctitlegerDer kirchliche Strafprozess : praktisch dargestellt
dctitlealternativeczeCírkevní trestní proces
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialKöln
dcrightsopenaccess232 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR