SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRoškot, Jan Křtitel
dcdateaccessioned2017-03-17T12:58:34Z
dcdateavailable2017-03-17T12:58:34Z
dcdateissued1887
dcidentifier000486988
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11865
dcformatextent82 s.
dclanguagecze
dcpublisherTiskem a nákladem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (J. Zeman a spol.)
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczepatroni
dcsubjectczepatronátní právo
dcsubjectczeČesko
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengChristian patron saints
dcsubjectengCzechia
dctitleczePatronátní právo, dějiny jeho v zemi svatováclavské a žádoucí jeho oprava a úprava
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess82 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN