Abstract(s)

Kniha obsahuje kapitoly o historickém vývoji pojmu manželství, dále o manželství a křesťanství, vývoji tridentské reformy uzavírání manželství.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWahrmund, Ludwig
dcdateaccessioned2017-03-17T13:13:33Z
dcdateavailable2017-03-17T13:13:33Z
dcdateissued1906
dcidentifier000490298
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11881
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje kapitoly o historickém vývoji pojmu manželství, dále o manželství a křesťanství, vývoji tridentské reformy uzavírání manželství.
dcformatextentv, 123 s.
dclanguageger
dcpublisherDruck und Verlag von B.G. Teubner
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengmarriage law
dctitlegerEhe und Eherecht
dctitlealternativeczeManželství a manželské právo
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialLeipzig
dcrightsopenaccessv, 123 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR