Abstract(s)

Publikace pojednává o katolickém církevním právu se zvláštním zohledněním právní úpravy platné v Rakousku. Obsah: Prameny církevního práva; Systém církevního práva

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMahl-Schedl-Alpenburg, Franz Joseph
dcdateaccessioned2017-03-17T14:09:03Z
dcdateavailable2017-03-17T14:09:03Z
dcdateissued1890
dcidentifier000488801
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11937
dcdescriptionabstractczePublikace pojednává o katolickém církevním právu se zvláštním zohledněním právní úpravy platné v Rakousku. Obsah: Prameny církevního práva; Systém církevního práva
dcformatextentxii, 232 s.
dclanguageger
dcpublisherAlfred Hölder
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczekatolicismus
dcsubjectczekatolické církve
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczecírkevní správa
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengCatholicism
dcsubjectengCatholic churches
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengadministration and management of the church
dcsubjectengAustria
dctitlegerGrundriss des katholischen Kirchenrechtes mit Berücksichtigung der österreichischen Gesetzgebung
dctitlealternativeczeNástin katolického církevního práva se zvláštním zohledněním právní úpravy platné v Rakousku
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialWien
dcrightsopenaccessxii, 232 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN