Abstract(s)

Kniha z oblasti pracovního soudnictví pojednává o nutnosti zřízení živnostenských soudů v polovině 19. století.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMeissner, Heinrich August
dcdateaccessioned2017-03-21T16:31:24Z
dcdateavailable2017-03-21T16:31:24Z
dcdateissued1846
dcidentifier006378951
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11983
dcdescriptionabstractczeKniha z oblasti pracovního soudnictví pojednává o nutnosti zřízení živnostenských soudů v polovině 19. století.
dcformatextentxii, 234 stran
dclanguageger
dcpublisherF.A. Brockhaus
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectczepracovní soudy
dcsubjectczeživnostenské soudy
dcsubjectczeživnostníci
dcsubjectcze19. století
dcsubjectengadministration of justice
dcsubjectenglabor courts
dcsubjectengcommercial courts
dcsubjectengtradesmen
dctitlegerSpecialgerichte für unsere Fabrikgewerbe
dctitlealternativeczeSpeciální soudy pro naše tovární živnosti
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialLeipzig
dcrightsopenaccessxii, 234 stran
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR