page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVacek, Josef
dcdateaccessioned2017-03-21T17:36:31Z
dcdateavailable2017-03-21T17:36:31Z
dcdateissued1924
dcidentifier000288868
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11995
dcformatextents. 156-303
dclanguagecze
dcpublisherNákladem československého akademického spolku Právník
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczemanželství
dcsubjectczesoudní řízení
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengmarriage
dctitleczeManželské právo dle názorů církve římsko-katolické u srovnání s hlavními názory moderních právních systémů. Díl druhý
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccesss. 156-303
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN