SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenner, Kamil
dcdateaccessioned2017-03-22T09:09:05Z
dcdateavailable2017-03-22T09:09:05Z
dcdateissued1899
dcidentifier000305623
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12007
dcformatextent155 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Fr. Řivnáče
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczemanželství
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengfamily law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengmarriage
dctitleczeRůznění překážek manželských na veřejné a soukromé není kanonické
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess155 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN