SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenner, Kamil
dcdateaccessioned2017-03-22T09:32:09Z
dcdateavailable2017-03-22T09:32:09Z
dcdateissued1921
dcidentifier000320630
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12019
dcformatextent280 s.
dclanguagecze
dcpublisherK. Henner
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczemanželství
dcsubjectczeřeholní právo
dcsubjectczeřeholní kongregace
dcsubjectczesvátosti
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengmarriage
dcsubjectengmonastic law
dcsubjectengregular congregations
dcsubjectengsacraments
dctitleczeZáklady práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit první a druhý
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition2. vyd.
dcrightsopenaccess280 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN