page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenner, Kamil
dcdateaccessioned2017-03-22T09:42:23Z
dcdateavailable2017-03-22T09:42:23Z
dcdateissued1923
dcidentifier000320633
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12023
dcformatextents. 286-342.
dclanguagecze
dcpublisherK. Henner
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczeposvátná místa
dcsubjectczemajetek
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengholy places
dcsubjectengproperty
dctitleczeZáklady práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit třetí
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition2. vyd.
dcrightsopenaccesss. 286-342.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN