page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorPažout, Julius Augustin
dcdateaccessioned2017-03-22T10:36:49Z
dcdateavailable2017-03-22T10:36:49Z
dcdateissued1906
dcidentifier000487852
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12039
dcformatextentvi, 471 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Historického spolku
dcsubjectczeutrakvismus
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczekorespondence
dcsubjectengUtraquism
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengcorrespondence
dctitleczeJednání a dopisy konsistoře pod obojí způsobou přijímajících a jiné listiny téže strany se týkající z let 1562-1570
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessvi, 471 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN