Abstract(s)

Studie pojednává o svobodě svědomí a vědomí a odluce státu a církve, jaké jsou ústavní zásady pro odluku státu od církve. Obsahuje kapitoly z z historie svobody vědomí a svědomí a také vědomí a myšlenka ve svobodě.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLuzzatti, Luigi
dcdateaccessioned2017-03-27T12:48:16Z
dcdateavailable2017-03-27T12:48:16Z
dcdateissued1911
dcidentifier000489120
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12119
dcdescriptionabstractczeStudie pojednává o svobodě svědomí a vědomí a odluce státu a církve, jaké jsou ústavní zásady pro odluku státu od církve. Obsahuje kapitoly z z historie svobody vědomí a svědomí a také vědomí a myšlenka ve svobodě.
dcformatextentxiv, 155 s., front.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Duncker & Humblot
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczesvoboda svědomí
dcsubjectczeodluka církve od státu
dcsubjectengchurch and state
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengliberty of conscience
dcsubjectengseparation of church and state
dctitlegerFreiheit des Gewissens und Wissens : Studien zur Trennung von Staat und Kirche
dctitlealternativeczeSvoboda svědomí a vědomí: studie k odluce státu a církve.
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialLeipzig
dccontributortranslatorBluwstein, J.
dcrightsopenaccessxiv, 155 s., front.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN