Abstract(s)

Kniha pojednává o náboženských společnostech a jejich poměru k státu dle pruského práva.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGschwändler, Ludwig
dcdateaccessioned2017-03-27T13:04:34Z
dcdateavailable2017-03-27T13:04:34Z
dcdateissued1927
dcidentifier000489412
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12143
dcdescriptionabstractczeKniha pojednává o náboženských společnostech a jejich poměru k státu dle pruského práva.
dcformatextent48 s.
dclanguageger
dcpublisherBuchdruckerei Bernhard Wagner
dcsubjectczenáboženské společnosti
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczePrusko
dcsubjectengreligious societies
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengPrussia
dctitlegerDie Religionsgesellschaften in ihrem Verhältnis zum Staat nach preussischem Recht
dctitlealternativeczeNáboženské společnosti a jejich poměr ke státu podle pruského práva
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialMünchen
dcrightsopenaccess48 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN