SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRůžička, Karel
dcdateaccessioned2017-03-29T07:14:45Z
dcdateavailable2017-03-29T07:14:45Z
dcdateissued1922
dcidentifier000490341
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12223
dcformatextent39 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem Vydavatelského družstva "Práce"
dcsubjectczeodluka církve od státu
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectengseparation of church and state
dcsubjectengchurch and state
dctitleczeOdluka státu od církve
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccess39 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN