page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKašpar, Karel
dcdateaccessioned2017-03-29T08:10:04Z
dcdateavailable2017-03-29T08:10:04Z
dcdateissued1903
dcidentifier000490557
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12259
dcformatextent168 s.
dclanguagecze
dcpublisherTiskem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny a nakladatelství V. Kotrba
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczeřeholní kongregace
dcsubjectczenáboženství
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengreligion
dcsubjectengregular congregations
dctitleczeCírkevní zákonodárství o náboženských kongregacích. [Část první, Církevní zákonodárství zevnější]
dctitlealternativeczeCírkevní zákonodárství zevnější
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess168 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN