page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKašpar, Karel
dcdateaccessioned2017-03-29T08:15:35Z
dcdateavailable2017-03-29T08:15:35Z
dcdateissued1904
dcidentifier000490560
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12267
dcformatextent141 s.
dclanguagecze
dclanguagelat
dcpublisherTiskem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny a nakladatelství V. Kotrba
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczeřeholní kongregace
dcsubjectczecírkevní správa
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengregular congregations
dcsubjectengadministration and management of the church
dctitleczeCírkevní zákonodárství o náboženských kongregacích : Část druhá, Církevní zákonodárství vnitřní
dctitlealternativelatCírkevní zákonodárství vnitřní
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess141 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN