SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2017-05-03T11:16:34Z
dcdateavailable2017-05-03T11:16:34Z
dcdateissued1936
dcidentifier000275100
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12463
dcformatextentxviii, 377 s.
dclanguagecze
dcpublisherMelantrich
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczedomovské právo
dcsubjectczejména
dcsubjectczelesní právo
dcsubjectczemyslivost
dcsubjectczematriky
dcsubjectczepohřebnictví
dcsubjectczepolicie
dcsubjectczepotraviny
dcsubjectczepožární ochrana
dcsubjectczerybářství
dcsubjectczeshromažďovací právo
dcsubjectczespolky
dcsubjectczezdravotnictví
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczestavební právo
dcsubjectczetiskové právo
dcsubjectczezbraně
dcsubjectczezemědělské právo
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengright of settlement
dcsubjectengnames
dcsubjectengforestry law and legislation
dcsubjectengregisters of births, etc.
dcsubjectenggame management
dcsubjectengfuneral services
dcsubjectengpolice
dcsubjectengfood
dcsubjectengfire protection
dcsubjectengfish culture
dcsubjectengright of assembly
dcsubjectengassociations
dcsubjectenghealth service
dcsubjectengcitizenship
dcsubjectengbuilding law
dcsubjectengpress law
dcsubjectengweapons
dcsubjectengagricultural laws and legislation
dcsubjectengbusiness enterprises
dctitleczeČeskoslovenské správní právo. Část zvláštní, I. díl
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessxviii, 377 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN