page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenner, Kamil
dcdateaccessioned2017-05-05T13:19:51Z
dcdateavailable2017-05-05T13:19:51Z
dcdateissued1920
dcidentifier000297582
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12475
dcformatextent39 s.
dclanguagecze
dcpublisherÚstřední dělnické knihkupectví a nakladatelství
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczecírkve
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengchurches
dcsubjectengchurch and state
dctitleczePoměr státu k církvím
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess39 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN