Abstract(s)

Kniha obsahuje tyto kapitoly: I. Církevní patronát v době předhusitské; II. Církevní patronát, utrakvismus a protestantismus; 3. Církevní patronát v období tzv. protireformace; 4. Nastínění dalšího vývoje církevního patronátu.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSchlenz, Jan
dcdateaccessioned2017-05-15T12:36:27Z
dcdateavailable2017-05-15T12:36:27Z
dcdateissued1928
dcidentifier000483081
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12479
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje tyto kapitoly: I. Církevní patronát v době předhusitské; II. Církevní patronát, utrakvismus a protestantismus; 3. Církevní patronát v období tzv. protireformace; 4. Nastínění dalšího vývoje církevního patronátu.
dcformatextent488 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag der Deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczepatronace
dcsubjectczeČechy (Česko)
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengpatronage
dcsubjectengBohemia (Czechia)
dctitlegerDas Kirchenpatronat in Böhmen : Beiträge zur seiner Geschichte und Rechtsentwicklung
dctitlealternativeczeCírkevní patronát v Čechách : příspěvky k jeho historii a právnímu vývoji
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialPrag
dcrightsopenaccess488 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN