DSpace banner

Browsing by Author

Now showing items 1-1 of 1

page.general.thumbnail
Das Kirchenpatronat in Böhmen : Beiträge zur seiner Geschichte und Rechtsentwicklung
Schlenz, Jan
Kniha obsahuje tyto kapitoly: I. Církevní patronát v době předhusitské; II. Církevní patronát, utrakvismus a protestantismus; 3. Církevní patronát v období tzv. protireformace; 4. Nastínění dalšího vývoje církevního patronátu.