Abstract(s)

Kniha se zabývá prameny církevního práva, vnějším církevním právem, církevní organizací a církevní správou.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGroß, Karl
dccontributoreditorLeder, Paul August
dcdateaccessioned2017-05-15T12:43:08Z
dcdateavailable2017-05-15T12:43:08Z
dcdateissued1907
dcidentifier000483750
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12483
dcdescriptionabstractczeKniha se zabývá prameny církevního práva, vnějším církevním právem, církevní organizací a církevní správou.
dcformatextentxiv, 443 s.
dclanguageger
dcpublisherManzsche Verlag-und Universitätsbuchhandlung
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczekatolické církve
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengCatholic churches
dcsubjectengAustria
dctitlegerLehrbuch des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Berücksichtigung der partikulären Gestaltung desselben in Österreich
dctitlealternativeczeUčebnice katolického církevního práva se zvláštním zohledněním jeho partikulární úpravy v Rakousku
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialWien
dcdescriptionedition5. Aufl.
dcrightsopenaccessxiv, 443 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR