Abstract(s)

Učebnice katolického církevního práva se zvláštním zohledněním jeho partikulární úpravy v Rakousku. Prameny církevního práva, vnější církevní právo, církevní organizace, církevní správa

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlach, Hermann
dcdateaccessioned2017-05-25T14:14:09Z
dcdateavailable2017-05-25T14:14:09Z
dcdateissued1876
dcidentifier000493820
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12573
dcdescriptionabstractczeUčebnice katolického církevního práva se zvláštním zohledněním jeho partikulární úpravy v Rakousku. Prameny církevního práva, vnější církevní právo, církevní organizace, církevní správa
dcformatextentxvi, 614 s.
dclanguageger
dcpublisherDruck und Verlag von Ferdinand Schöningh
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeduchovní
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengclergymen
dctitlegerLehrbuch des katholischen Kirchenrechts
dctitlealternativeczeUčebnice katolického církevního práva se zvláštním zohledněním jeho partikulární úpravy v Rakousku
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialPadeborn
dcdescriptionedition3. bedeunted verm. und verb. Aufl.
dcrightsopenaccessxvi, 614 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR