SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenner, Kamil
dcdateaccessioned2017-05-25T14:19:04Z
dcdateavailable2017-05-25T14:19:04Z
dcdateissued1923
dcidentifier000493961
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12581
dcformatextent102 s.
dclanguagecze
dcpublisherČeský čtenář
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczeodluka církve od státu
dcsubjectengchurch and state
dcsubjectengseparation of church and state
dctitleczeRozluka státu a církve
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess102 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN