SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPauly, Jan Křtitel
dcdateaccessioned2017-05-25T15:11:39Z
dcdateavailable2017-05-25T15:11:39Z
dcdateissued1902
dcidentifier000494139
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12605
dcformatextent41 s.
dclanguagecze
dcpublisherTiskem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny a nakladatelství V. Kotrba
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczepohřebnictví
dcsubjectczepohřby
dcsubjectczepohřební obřady
dcsubjectczepohřební zvyky
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengfuneral services
dcsubjectengburials
dcsubjectengfuneral ceremonies
dcsubjectengfuneral rites and ceremonies
dctitleczeCírkevní a státní nařízení o pohřbívání mrtvých
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess41 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN