DSpace banner

Rechtsarchiv der Burgenlandes. 2. Band, Gemeindewesen

Gemeindewesen

Právní archiv Burgenlandu. 2. díl, Obce

Obce

Authors
Abstract(s)

Kniha podává výklad zákona o obcích a souvisejících právních předpisů.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthor
dccontributoreditorDavy, Robert
dcdateaccessioned2016-08-11T12:15:50Z
dcdateavailable2016-08-11T12:15:50Z
dcdateissued1920
dcidentifier587400
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1264
dcdescriptionabstractczeKniha podává výklad zákona o obcích a souvisejících právních předpisů.
dcformatextent398 s.
dclanguageger
dcpublisherDruck und Verlag der Staatsdruckerei
dcsubjectczestátověda -- Rakousko
dcsubjectczemístní správa
dctitlegerRechtsarchiv der Burgenlandes. 2. Band, Gemeindewesen
dctitlealternativegerGemeindewesen
dctitlealternativeczePrávní archiv Burgenlandu. 2. díl, Obce
dctitlealternativeczeObce
dctypespravni-pravo
dctermsspatialWien
dcdescriptionnoteczePřívazek k: Rechtsarchiv der Burgenlandes. 1. Band, Staatliche und Munizipale Innenverwaltung (Organisation und Materielles Recht) / herausgegeben von Robert Davy. 3129S16923
dcrightsopenaccess398 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN