SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2017-05-31T14:30:08Z
dcdateavailable2017-05-31T14:30:08Z
dcdateissued1911
dcidentifier000292763
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12857
dcformatextent166 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczepojistné právo
dcsubjectczepojistné smlouvy
dcsubjectczepojištění
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectenginsurance law
dcsubjectenginsurance contracts
dcsubjectenginsurance
dctitleczeO materiálně-právních funkcích pojistky. Díl prvý
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess166 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN