SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStorch, František
dcdateaccessioned2017-05-31T16:33:40Z
dcdateavailable2017-05-31T16:33:40Z
dcdateissued1896
dcidentifier000305894
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12929
dcformatextent320 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické jednoty
dcsubjectczetrestní právo procesní
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectengprocedural criminal law
dcsubjectengcriminal procedure
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengAustria
dctitleczeŘízení trestní rakouské. Dílu druhého částka prvá
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess320 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN